Teknik

JavaScript Objeleri Hakkında

16/11/2016

JS objesi der demez  şunu belirtmekle başlamak istiyorum: JavaScript de class/sınıf diye bir kavram mevcut değil. Gördüğünüz her şey bir obje(nesne) olabilirken sınıf kavramı JS içinde yer almıyor. Objenizin içinde istediğiniz bütün özellikleri tanımlamanız mümkün. Obje içinde array, yeni bir obje, string bulunabiliyor.  Temel olarak baktığımızda JS için de zaten her şey bir obje olarak geçiyor ve konu gittikçe derinleşiyor 😀

Aşağıda küçük bir örnek ile bir obje nasıl tanımlanır ve neler içerebilir görebilirsiniz.

var biyo = {
  "name" : "guli",
  "age" : 25,
  "skills" : skills
};

Tam bu noktada belirtmek istediğim bir şey daha devreye gidiyor. Eğer isterseniz objenize herhangi bir property’i sonradan da eklemeniz mümkün tek yapmanız gereken :

biyo["email"] = "asd@gmail.com";

ya da

biyo.email = "asd@gmail.com";

şeklinde iki yolu var. Bu da bize yeni bir property tanımlamanın birden fazla yolu olduğunu gösteriyor. Bu 2 yol da Dot Notation and Bracket Notation olarak geçiyor.  Dot : nokta, bracket : parantez anlamına geldiğine göre bu iki yöntem objenize yeni bir property ekleme ya da mevcut property lere ulaşma noktasında kullanılan iki yöntem olarak tanımlayabiliriz.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.