JavaScript String Manipülasyonu 1

Elimizde 2 kelimelik bir string olsun. Amacımız ilk kelimenin sadece ilk harfini, ikinci kelimenin de bütün harflerini büyük hale getirmek.
Örnek ile açıklamak isterse “gÜliStan bOylu” yu “Gülistan BOYLU” yapmaya çalışacağız.

Tabi ki kaynak : https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/String 🙂

Şimdi yolu düşünelim.

1- Öncelikle 2 ayrı parça olarak işlem yapabiliriz. Bu noktada elimizdeki stringi array yapmak ve her array objesi üzerinde ayrı işlem yapmak  gerek.

2- İlk elemanın yani array[0] ın ilk harfini büyük diğerlerini küçük yapacağız. İlk elemanı `charat()` ile alabiliriz. Diğer elemanları küçük yapmak için to`LowerCase()` fonksiyonu işimizi görecektir.

3- İkinci elemanın yani array[1] inde tamamını büyük yapmak `toUpperCase()` fonksiyonu yine iş görür.

4- Son adımda da iki ayrı elemanı birleştirebiliriz. Bunun için de` join()` fonksiyonu işimizi görecektir.

var ornekString = "gUlisTan Boylu";

var diziOlmusString = ornekString.split(' ');
console.log(diziOlmusString);

var yeniIlkKelime = diziOlmusString[0].charAt(0).toUpperCase() + diziOlmusString[0].slice(1).toLowerCase();
var yeniIkinciKelime = diziOlmusString[1].toUpperCase();
var enSonHali = [];
enSonHali.push(yeniIlkKelime);
enSonHali.push(yeniIkinciKelime);
var birlestir = enSonHali.join(' ');
console.log(birlestir);

Sonuc :

'Gulistan BOYLU'

Published by gulistan

Süleyman Demirel üniversitesi bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim.Network ile ilgilenirken birden kendimi SAP-ABAP içinde buldum.İşimden sonra en büyük ilgi alanımsa yemek yapmak :)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *